Skip to content

Trainingsaanbod

Modelgedreven benaderingen voor het ontwerpen en realiseren van oplossingen voor de informatievoorziening worden steeds belangrijker. Daarmee groeit de behoefte aan kennis op dit gebied. Taxonic Academy voorziet in deze behoefte, en richt zich daarbij specifiek op Pega en Semantische technologie.

Semantiek en interoperabiliteit

Onze samenleving heeft steeds meer behoefte aan data. Veel essentiële processen en ontwikkelingen kunnen niet zonder. Het combineren van data uit verschillende bronnen is kostbaar, en deze kosten nemen exponentieel toe. De oplossing: interoperabele data met de juiste semantiek. We zien dan ook dat Linked Data sterk in opkomst is, en dat grote hoeveelheden semantische standaarden ontstaan op nationaal, Europees en internationaal niveau.
De grote uitdaging voor veel organisaties is om mee te bewegen met deze trend. Dat loopt nu nog veel te vaak stuk op het opbouwen van de benodigde kennis. Semantiek en interoperabiliteit vormen samen een uitgestrekt landschap. Het ontbreekt aan bruikbare landkaarten.
Linked Data is ontstaan aan het eind van de 20ste eeuw. Dit is uitgegroeid tot een breed spectrum van standaarden, technologieën en methoden. Er zijn nauwelijks hulpbronnen beschikbaar die een geïnteresseerde professional meenemen in de complexiteit en samenhang van dit alles. Veel professionals die Linked Data toepassen hebben een incompleet beeld van het grotere geheel.
Aan de kant van de semantiek is de situatie niet veel beter. De huidige praktijk leunt sterk op traditionele methoden zoals Object-georiënteerde Analyse en Ontwerp. Dat leidt tot modellen die beperkte waarde hebben. Er is behoefte aan technologie-agnostische ontologieën die onafhankelijk van specifieke toepassingen een gemeenschappelijke taal opleveren die expliciet, begrijpelijk en logisch consistent is.
In tegenstelling tot hetgeen vaak gedacht wordt is het ontwerpen en opstellen van dergelijke ontologieën niet een kunst, laat staan een kwestie van smaak. Rigoureuze, praktisch toepasbare methoden zijn beschikbaar, maar zijn buiten de academische wereld nog te weinig bekend.
Er is daarom een grote behoefte aan een integrale leergang Semantiek en interoperabiliteit. Met behulp van deze leergang kunnen professionals van alle leeftijden en achtergronden hun kennis stap voor stap opbouwen. Zo krijg je een uitgebalanceerde kijk op alle relevante aspecten. Er worden geen aannames gedaan over voorkennis. Iedereen met basiskennis met betrekking tot het werken met data en basale vaardigheden in het lezen van modellen kan aan de slag.
Taxonic is opgericht in 2012, het jaar dat de eerste grootschalige toepassingen van Linked Data tot wasdom kwamen. Sindsdien zijn de ontwikkelingen snel gegaan. Taxonic is meegegroeid, en heeft aan deze ontwikkelingen ook een actieve, zichtbare bijdrage geleverd door onder meer klassikale cursussen te organiseren, aan projecten deel te nemen, en door actief te zijn bij het opstellen van standaarden. De diepgaande kennis en ervaring die het team van Taxonic daarmee heeft opgebouwd vindt nu zijn weerslag in deze leergang.

Pega

Het Pega platform is inmiddels een wereldwijde standaard binnen Business Process Management (BPM) en Dynamic Case Management. Hierdoor groeit de vraag naar gecertificeerde Pega specialisten. Onze gecertificeerde begeleiders komen rechtstreeks uit het werkveld en slaan een brug tussen theorie en praktijk. Je kunt op hen rekenen voor het juiste advies en een intensieve begeleiding tijdens jouw Pega certificeringen.

De Pega trainingen bestaan uit:

  • Als basis wordt gebruik gemaakt van online trainingen van de Pega Academy.
  • Cursisten ontvangen een highlight van alle trainingsonderwerpen per module. In dit document worden de belangrijkste aspecten en de toepassingen per onderwerp beschreven.
  • Cursisten hebben toegang tot onze online Quiz systeem. Taxonic Academy biedt per Pega training meer dan 800 aanvullende vragen. Met de inzet van ons Quiz systeem kunnen we de cursisten voortdurend toetsen op begrip en voortgang. Het gevolg is dat de cursisten een hoog leerrendement hebben en ze worden beter voorbereid voor de Pega certificering.
  • Een praktijkcasus vormt de rode draad in de Pega trainingen. De cursisten gaan onder begeleiding van onze Pega architecten een praktijkcasus realiseren. In de praktijkcasus komen de genoemde Pega onderwerpen en toepassingen aan de orde. Het realiseren van een praktijkcasus biedt een unieke kans om met alle facetten te leren. Bij het realiseren van de casus wordt de cursist intensief begeleid.

Pega en Semantische technologie trainingsaanbod

Logo Taxonic Academy - Social Media Share
Semantic Tech

Linked Data essentials (eLearning)

Trainingsduur: 8 - 10 uur
Prijs: € 895,00, € 995,00 [afhankelijk van de gekozen opzet]
Locatie: N.v.T.
Logo Taxonic Academy - Social Media Share
Semantic Tech

Linked Data Foundations (eLearning)

Trainingsduur: 24 - 28 uur
Prijs: € 1795,00
Locatie: N.v.T.
Logo Taxonic Academy - Social Media Share
Semantic Tech

Conceptual modeling: UFO basics (eLearning)

Trainingsduur: 8 - 12 uur
Prijs: € 895,00, € 995,00 [afhankelijk van de gekozen opzet]
Locatie: N.v.T.
Logo Taxonic Academy - Social Media Share
Pega

Pega Certified Business Architect (PCBA 8.7)

Trainingsduur: 4 dagen
Prijs: € 1.700,00
Locatie: De Meern
Logo Taxonic Academy - Social Media Share
Pega

Pega Certified System Architect (CSA 8.7)

Trainingsduur: 4 dagen
Prijs: € 1700,00
Locatie: De Meern
Logo Taxonic Academy - Social Media Share
Pega

Pega Certified Senior System Architect (CSSA 8.7)

Trainingsduur: 5 dagen
Prijs: € 2.400,00
Locatie: De Meern
Logo Taxonic Academy - Social Media Share
Pega

Pega Integration Capability (Pega platform 8.7)

Trainingsduur: 1,5 dag
Prijs: € 500,00
Locatie: De Meern
Logo Taxonic Academy - Social Media Share
Pega

Pega Certified Data Scientist (PCDS 8.6)

Trainingsduur: 2 dagen
Prijs: € 800,00
Locatie: De Meern
Logo Taxonic Academy - Social Media Share
Pega

Pega Certified Decisioning Consultant (PCDC 8.6)

Trainingsduur: 2 dagen
Prijs: € 800,00
Locatie: De Meern
Back To Top